Preventiebeleid

Preventiebeleid

De Stichting Leergeld Bommelerwaard neemt maatregelen die het risico op grensoverschrijdend gedrag voorkomen. De Stichting hanteert de modelgedragscode van NOV (Platform vrijwillige inzet) en alle vrijwilligers van de Stichting hebben deze code ondertekend. Daarnaast voert de Stichting een actief preventiebeleid:

  1. De voorzitter van het bestuur is hoofdverantwoordelijk voor het thema grensoverschrijdend gedrag en heeft Lotty Steenhuizen aangesteld als vertrouwenspersoon. De voorzitter zorgt ervoor dat het thema op de agenda blijft en dat afgesproken maatregelen op de juiste manier worden getroffen.
  2. Eens per jaar staat het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ op de agenda in een vergadering met alle vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst vertelt de voorzitter welke acties de Stichting uitvoert om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
  3. De preventie van grensoverschrijdend gedrag wordt vanaf mei 2022 meegenomen in het aannamebeleid. Zo weten alle nieuwe vrijwilligers wat de Stichting doet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Nieuwe vrijwilligers weten dat ze bij de voorzitter of de vertrouwenspersoon terecht kunnen wanneer zich een incident voordoet. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan op de site. 
  4. Tijdens de bestuursvergadering van in het eerste kwartaal van 2022 hebben het bestuur & de vrijwilligers de risicofactoren binnen de Stichting geïnventariseerd. Dit wordt jaarlijks herhaald. Daarmee krijgt het bestuur zicht op mogelijke kwetsbaarheden binnen de Stichting. 
  5. Van nieuwe vrijwilligers of bestuursleden worden referenties opgevraagd. De Stichting houdt zich daarbij aan de geldende regels voor het checken van referenties. 
  6. Voor alle nieuwe vrijwilligers en bestuursleden vraagt de Stichting een VOG aan.

Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers